Péče o středoškoláky

GYMNÁZIA, SŠ, SOU, VOŠ

  • Pomoc při problematické adaptaci na SŠ
  • Pomoc při řešení výchovných obtíží
  • Pomoc při řešení osobních, vztahových a rodinných problémů dospívajících
  • Sebepoznání a osobnostní rozvoj (techniky učení, jak pracovat se stresem, jak překonat zábrany a trému, jak lépe komunikovat se spolužáky a s učiteli apod.)
  • Kariérové poradenství

Posudky k maturitám neděláme, děkujeme za pochopení.