Mgr. Nikola Krutská

V poradně nyní vede reedukační nácviky a zaměřuje se na diagnostickou praxi.

Vystudovala na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem bakalářský obor speciální pedagogika a intervence, na který navázala úspěšným magisterským studiem oboru speciální pedagogika a poradenství.