Hlavní stránka

Vítejte na stránkách pedagogicko-psychologické poradny, která vznikla díky projektu “Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod” CZ.1.07/1.1.00/46.0008.

AKTUÁLNĚ

! STOP STAV !

Vážení klienti, v současné době jsou naše kapacity na vyšetření naplněny. Z těchto důvodů již v tomto školním roce není možné objednat dítě na vyšetření do naší poradny (a to ani v případě končící zprávy, odkladu povinné školní docházky, ani v jiných záležitostech). Prosím, zkuste využít služeb v PPP Kolín, Nymburk, Praha. Objednávání klientů bude možné až od září 2018. Děkujeme za přízeň.

POKUD JE DÍTĚ NEMOCNÉ

Jestliže jste s dítětem objednáni na vyšetření do poradny a dítě je nemocné (kašel, rýma, horečka, teplota, doznívající nemoc atp.), prosím, zavolejte naší asistentce, najdeme Vám jiný termín. Děti, které nejsou zdravé, nebudou vyšetřeny. Prosím, berte ohledy na ostatní klienty i na naše zaměstnance. Děkujeme za pochopení.

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

Dle novely zákona nově není poradna povinna vyzývat zákonné zástupce ke kontrolním vyšetřením při blížícím se konci platnosti zprávy. Doporučujeme hlídat si konce platnosti a objednávat se do poradny v dostatečném předstihu.

PODĚKOVÁNÍ

Velmi děkujeme naší kolegyni Mgr. Markétě Fialové za skvělé vedení poradny, a za osobní přístup jak ke klientům, tak k pracovnímu týmu. Mgr. Fialová končí k srpnu 2017 svou činnost v naší poradně, bude v našem týmu chybět, ale jistě obohatí i svůj budoucí pracovní kolektiv. Za celou poradnu přejeme Markétě hodně štěstí!

Z kapacitních důvodů nadále trvá, že na nové vyšetření objednáváme pouze děti, které dochází do MŠ či ZŠ v ORP Český Brod, což jsou MŠ a ZŠ v následujících městech a obcích: Břežany II, Český Brod, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany (Bylany), Klučov, Kounice, Poříčany, Přistoupim, Přišimasy, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vitice. Stávající klienti (z jiných měst či obcí) zůstávají v péči naší poradny, ostatní prosíme, aby se obraceli na jinou PPP. Děkujeme za pochopení.

OBJEDNÁVÁNÍ KLIENTŮ: !!! STOP STAV !!! Pro objednání dítěte kontaktujte paní Kecovou na telefonní číslo nebo na e-mail uvedený v sekci kontakt.

PARKOVÁNÍ: V poradně je možné na vyžádání dostat jednorázovou parkovací kartu, která Vám umožní parkovat po dobu vyšetření dítěte zdarma na placených parkovištích v Českém Brodě.

KDO JSME? logo01b

Jsme samostatné školské poradenské zařízení pod záštitou ZŠ Žitomířská 885, Český Brod.

Poskytujeme pedagogicko-psychologické služby předškolním dětem, žákům ZŠ, studentům SŠ, jejich rodičům a zákonným zástupcům, pedagogům a školám v Českém Brodě. Služby, které naše poradna zajišťuje, se týkají především psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, poradenství a intervence, nápravné péče a prevence.

Základní péče poradny je poskytována zdarma, částečně hrazené jsou pouze některé nadstandardní služby (vyšetření profesní orientace, skupinové aktivity, přípravný kurz na víceletá gymnázia)

KDY NAVŠTÍVIT PORADNU?

  • máte-li delší dobu pocit (příp. opakovanou zkušenost), že se dítě svými schopnostmi, dovednostmi, citovým prožíváním nebo chováním zřetelně odlišuje od svých vrstevníků
  • u dítěte došlo k významné změně v oblasti schopností, dovedností, citového prožívání nebo chování
  • učitel (příp. i rodič) si je vědom problémů dítěte, ale nezná příčinu těchto obtíží
  • učitel i rodiče vyčerpali své vlastní možnosti řešení, přesto problém přetrvává nebo se dokonce stupňuje
  • učitel nebo rodiče si nejsou svým postupem jisti nebo si na některá řešení netroufají
  • dítě subjektivně vnímá dosavadní pomoc jako nedostatečnou, neuspokojivou

JAK SE K NÁM OBJEDNAT?

O vyšetření žádá rodič či zákonný zástupce nebo zletilý klient. Není třeba doporučení školy či lékaře. Pokud vyšetření iniciuje škola, musí být žádost o vyšetření vždy projednána s rodiči. Návštěvu je nutné předem dohodnout. Možnost objednání telefonicky či e-mailem či osobně v poradně, viz kontakty. 

Co je potřeba sdělit při objednání:

  • základní údaje dítěte (jméno, datum narození, kontaktní adresu…)
  • zda má za sebou nějaké jiné psychologické,  speciálně pedagogické nebo další odborné vyšetření
  • jaký je důvod žádosti o vyšetření