Hlavní stránka

Vítejte na stránkách pedagogicko-psychologické poradny, která vznikla díky projektu “Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod” CZ.1.07/1.1.00/46.0008.

AKTUÁLNĚ

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Kostelec nad Černými lesy: 

Informace o přípravné třídě ZŠ pro školní rok 2017-2018

Vážení rodiče, ve školním roce 2017-2018 budeme otevírat opět přípravnou třídu ZŠ. V současné době máme ještě 3 volná místa. Pokud máte o umístnění zájem, potřebujete doložit odklad povinné školní docházky a vyplnit žádost o přijetí. Nabízíme Vám individuální péči o vaše dítě v kolektivu cca 10 dětí. Pokud Vaše dítě není dostatečně vyzrálé pro školní docházku, má špatnou výslovnost jeví se pro něj přípravná třída velmi vhodná. Po roce může jít dítě do kterékoliv ZŠ do 1. ročníku. Jestli váháte, přijďte se podívat.                 Bližší informace Bc. Iva Kamínková 776327204, P. Libánská 725 852 718 nebo ředitelství školy 731 449 250, email : pryvova@seznam.cz

!DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ! Z důvodu naplnění kapacit poradny v současné době neobjednáváme žádné klienty. Objednání na vyšetření bude možné opět v září. Děkujeme za Vaši přízeň.

!DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ! Platné od září 2017: Oznamujeme, že z kapacitních důvodů budeme do odvolání objednávat na nová vyšetření pouze děti, které dochází do MŠ či ZŠ v ORP Český Brod, což jsou MŠ a ZŠ v následujících městech a obcích: Břežany II, Český Brod, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany (Bylany), Klučov, Kounice, Poříčany, Přistoupim, Přišimasy, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vitice. Stávající klienti (z jiných měst či obcí) zůstávají v péči naší poradny, ostatní prosíme, aby se obraceli na jinou PPP. Děkujeme za pochopení.

OBJEDNÁVÁNÍ KLIENTŮ: Pro objednání dítěte kontaktujte paní Kecovou na telefonní číslo nebo na e-mail uvedený v sekci kontakt. Zároveň upozorňujeme, že od 1.září 2016 platí nová legislativa a s tím spojený nový informovaný souhlas, který je dostupný v sekci ke stažení.

PARKOVÁNÍ: V poradně je možné na vyžádání dostat jednorázovou parkovací kartu, která Vám umožní parkovat po dobu vyšetření dítěte zdarma na placených parkovištích v Českém Brodě.

KDO JSME? logo01b

Jsme samostatné školské poradenské zařízení pod záštitou ZŠ Žitomířská 885, Český Brod.

Poskytujeme pedagogicko-psychologické služby předškolním dětem, žákům ZŠ, studentům SŠ, jejich rodičům a zákonným zástupcům, pedagogům a školám v Českém Brodě. Služby, které naše poradna zajišťuje, se týkají především psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, poradenství a intervence, nápravné péče a prevence.

Základní péče poradny je poskytována zdarma, částečně hrazené jsou pouze některé nadstandardní služby (vyšetření profesní orientace, skupinové aktivity, přípravný kurz na víceletá gymnázia)

KDY NAVŠTÍVIT PORADNU?

  • máte-li delší dobu pocit (příp. opakovanou zkušenost), že se dítě svými schopnostmi, dovednostmi, citovým prožíváním nebo chováním zřetelně odlišuje od svých vrstevníků
  • u dítěte došlo k významné změně v oblasti schopností, dovedností, citového prožívání nebo chování
  • učitel (příp. i rodič) si je vědom problémů dítěte, ale nezná příčinu těchto obtíží
  • učitel i rodiče vyčerpali své vlastní možnosti řešení, přesto problém přetrvává nebo se dokonce stupňuje
  • učitel nebo rodiče si nejsou svým postupem jisti nebo si na některá řešení netroufají
  • dítě subjektivně vnímá dosavadní pomoc jako nedostatečnou, neuspokojivou

JAK SE K NÁM OBJEDNAT?

O vyšetření žádá rodič či zákonný zástupce nebo zletilý klient. Není třeba doporučení školy či lékaře. Pokud vyšetření iniciuje škola, musí být žádost o vyšetření vždy projednána s rodiči. Návštěvu je nutné předem dohodnout. Možnost objednání telefonicky či e-mailem či osobně v poradně, viz kontakty. 

Co je potřeba sdělit při objednání:

  • základní údaje dítěte (jméno, datum narození, kontaktní adresu…)
  • zda má za sebou nějaké jiné psychologické,  speciálně pedagogické nebo další odborné vyšetření
  • jaký je důvod žádosti o vyšetření