Hlavní stránka

Vítejte na stránkách pedagogicko-psychologické poradny, která vznikla díky projektu “Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod” CZ.1.07/1.1.00/46.0008.

AKTUÁLNĚ: Přednáška Předškolák 2024Přednáška Předškolák 2024Vážení klienti, v současné době jsou naše termíny do konce školního roku zaplněny. Objednávat děti na vyšetření bude opět možné v září 2024. Děkujeme Vám za přízeň a přejeme Vám i Vašim dětem klidné léto.

KUDY K NÁM: Žižkova 507, Český Brod, 282 01 – budova C – naproti 1. stupni ZŠ Žitomířská. Vstup do poradny je samostatným vchodem v areálu nemocnice. PPP se nachází v 2. patře, pro bezbariérový vstup je možné využít výtah.

PPP

POKUD JE DÍTĚ NEMOCNÉ

Jestliže jste s dítětem objednáni na vyšetření do poradny a dítě je nemocné (kašel, rýma, horečka, teplota, doznívající nemoc atp.), prosím, zavolejte nám, najdeme Vám jiný termín. Děti, které nejsou zdravé, nebudou vyšetřeny. Prosím, berte ohledy na ostatní klienty i na naše zaměstnance. Děkujeme za pochopení.

OBJEDNÁVÁNÍ KLIENTŮ:

V termínu jarních prázdnin, tj. 26.2. – 1.3. 2024 není možné objednávat klienty. Děkujeme za pochopení.

Možnost objednávání klientů od září je vždy v pondělí, úterý a středu od 8.00 do 14.00 (nejedná se o časy vyšetření). Telefon naleznete v sekci kontaktUpozorňujeme, že objednací lhůty tvoří zpravidla 3 měsíce, doporučujeme objednávat dítě s dostatečným předstihem

KDO JSME? logo01b

Jsme samostatné školské poradenské zařízení pod záštitou ZŠ Žitomířská 885, Český Brod.

Poskytujeme pedagogicko-psychologické služby předškolním dětem, žákům ZŠ,  jejich rodičům a zákonným zástupcům, pedagogům a školám v Českém Brodě. Služby, které naše poradna zajišťuje, se týkají především psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, poradenství a intervence, nápravné péče a prevence.

Péče poradny je poskytována zdarma.

KDY NAVŠTÍVIT PORADNU?

  • máte-li delší dobu pocit (příp. opakovanou zkušenost), že se dítě svými schopnostmi, dovednostmi, citovým prožíváním nebo chováním zřetelně odlišuje od svých vrstevníků
  • u dítěte došlo k významné změně v oblasti schopností, dovedností, citového prožívání nebo chování
  • učitel (příp. i rodič) si je vědom problémů dítěte, ale nezná příčinu těchto obtíží
  • učitel i rodiče vyčerpali své vlastní možnosti řešení, přesto problém přetrvává nebo se dokonce stupňuje
  • učitel nebo rodiče si nejsou svým postupem jisti nebo si na některá řešení netroufají
  • dítě subjektivně vnímá dosavadní pomoc jako nedostatečnou, neuspokojivou

JAK SE K NÁM OBJEDNAT?

O vyšetření žádá rodič či zákonný zástupce nebo zletilý klient. Není třeba doporučení školy či lékaře. Pokud vyšetření iniciuje škola, musí být žádost o vyšetření vždy projednána s rodiči, a na vyšetření objednává dítě zákonný zástupce či v některých případech OSPOD. Návštěvu je nutné předem dohodnout. Možnost objednání telefonicky či osobně v poradně, viz kontakty. 

Co je potřeba sdělit při objednání:

  • základní údaje dítěte (jméno, datum narození, kontaktní adresu…)
  • zda má za sebou nějaké jiné psychologické,  speciálně pedagogické nebo další odborné vyšetření
  • jaký je důvod žádosti o vyšetření