Hlavní stránka

Vítejte na stránkách pedagogicko-psychologické poradny, která vznikla díky projektu “Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod” CZ.1.07/1.1.00/46.0008.

AKTUÁLNĚ:

 • ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Dovolujeme si upozornit, že v současné době z kapacitních důvodů již nepřijímáme objednávky na vyšetření školní zralosti dítěte. Děkujeme za pochopení.

 • LETNÍ PRÁZDNINY

Dovolujeme si upozornit, že v době letních prázdnin poradna nepřijímá klienty na vyšetření. Děkujeme za pochopení.

KDO JSME? logo01b

Jsme samostatné školské poradenské zařízení pod záštitou ZŠ Žitomířská 885, Český Brod.

Poskytujeme pedagogicko-psychologické služby předškolním dětem, žákům ZŠ, studentům SŠ, jejich rodičům a zákonným zástupcům, pedagogům a školám v Českém Brodě. Služby, které naše poradna zajišťuje, se týkají především psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, poradenství a intervence, nápravné péče a prevence.

Základní péče poradny je poskytována zdarma, částečně hrazené jsou pouze některé nadstandardní služby (vyšetření profesní orientace, skupinové aktivity, přípravný kurz na víceletá gymnázia)

KDY NAVŠTÍVIT PORADNU?

 • máte-li delší dobu pocit (příp. opakovanou zkušenost), že se dítě svými schopnostmi, dovednostmi, citovým prožíváním nebo chováním zřetelně odlišuje od svých vrstevníků
 • u dítěte došlo k významné změně v oblasti schopností, dovedností, citového prožívání nebo chování
 • učitel (příp. i rodič) si je vědom problémů dítěte, ale nezná příčinu těchto obtíží
 • učitel i rodiče vyčerpali své vlastní možnosti řešení, přesto problém přetrvává nebo se dokonce stupňuje
 • učitel nebo rodiče si nejsou svým postupem jisti nebo si na některá řešení netroufají
 • dítě subjektivně vnímá dosavadní pomoc jako nedostatečnou, neuspokojivou

JAK SE K NÁM OBJEDNAT?

O vyšetření žádá rodič či zákonný zástupce nebo zletilý klient. Není třeba doporučení školy či lékaře. Pokud vyšetření iniciuje škola, musí být žádost o vyšetření vždy projednána s rodiči. Návštěvu je nutné předem dohodnout. Možnost objednání telefonicky či e-mailem či osobně v poradně, viz kontakty. 

Co je potřeba sdělit při objednání:

 • základní údaje dítěte (jméno, datum narození, kontaktní adresu…)
 • zda má za sebou nějaké jiné psychologické,  speciálně pedagogické nebo další odborné vyšetření
 • jaký je důvod žádosti o vyšetření