Hlavní stránka

Vítejte na stránkách pedagogicko-psychologické poradny, která vznikla díky projektu “Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod” CZ.1.07/1.1.00/46.0008.

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ

Dle opatření MŠMT ohledně zápisů je nyní postup následující – pokud Vaše dítě u nás již bylo vyšetřeno, do školy zašlete žádost o přijetí dítěte elektronicky či jiným způsobem v době od 1.4.2020 do 30.4.2020, připojte zmínku, že dítě bude čerpat odklad školní docházky, a jakmile to bude možné, my doporučení OŠD vystavíme a doručíme ho Vám, Vy následně škole. Do doby, než škola získá dokument o odkladu, bude správní řízení o přijetí dítěte pozastaveno (nemusíte se tedy bát, že by dítě muselo nastoupit).

Informace o podávání žádostí a jiné informace ohledně zápisů naleznete zde http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021.

Pokud Vaše dítě ještě nebylo v PPP ohledně odkladu vyšetřeno, platí obdobný postup, jako je výše zmíněný, ale plus zašlete prosím žádost o vyšetření e-mailem s veškerými náležitostmi (jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, MŠ – POZOR, DLE SPÁDOVOSTI Břežany II, Český Brod, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany (Bylany), Klučov, Kounice, Poříčany, Přistoupim, Přišimasy, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vitice; telefonní kontakt na zákonného zástupce). V současné chvíli je poradna uzavřena, jakmile bude možné přijímat opět klienty k vyšetření, budeme Vás kontaktovat. V krajní situaci bude možnost vyšetření a vydání posudku do začátku prázdnin, školy by měly jednat shovívavě a netrvat na doručení doporučení OŠD v termínu, který je nyní zákonně stanoven do konce května.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K SOUČASNÉ SITUACI – ZMĚNA

Vážení rodiče, vzhledem k současné mimořádné situaci je PORADNA OD 16.3.2020 UZAVŘENA NA DOBU NEURČITOU. Objednávání bude nyní pozastaveno, do odvolání nepřijímáme žádosti o poskytnutí poradenské služby. Ohledně případných akutních konzultací, které je možné vyřešit e-mailem, pište na adresu zackova.h@zszitomirska.info, budeme se snažit odpovědět v co nejkratším možném termínu.

ÚTERNÍ REEDUKACE S BC. KRUTSKOU SE RUŠÍ DO ODVOLÁNÍ

POKUD JE DÍTĚ NEMOCNÉ

Jestliže jste s dítětem objednáni na vyšetření do poradny a dítě je nemocné (kašel, rýma, horečka, teplota, doznívající nemoc atp.), prosím, zavolejte nám, najdeme Vám jiný termín. Děti, které nejsou zdravé, nebudou vyšetřeny. Prosím, berte ohledy na ostatní klienty i na naše zaměstnance. Děkujeme za pochopení.

OBJEDNÁVÁNÍ KLIENTŮ: DO ODVOLÁNÍ NEPŘIJÍMÁME ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ SLUŽBY

(Možnost objednávání klientů je vždy v pondělí a středu od 8.00 do 14.00 (nejedná se o časy vyšetření). Telefon naleznete v sekci kontakt. Pokud nebereme telefon, zavoláme Vám zpět hned jakmile to bude možné. Upozorňujeme, že objednací lhůty tvoří zpravidla 3 měsíce, doporučujeme objednávat dítě s dostatečným předstihem.)

Z kapacitních důvodů nadále trvá, že na nové vyšetření objednáváme pouze děti, které dochází do MŠ či ZŠ v ORP Český Brod, což jsou MŠ a ZŠ v následujících městech a obcích: Břežany II, Český Brod, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany (Bylany), Klučov, Kounice, Poříčany, Přistoupim, Přišimasy, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vitice. Stávající klienti (z jiných měst či obcí) zůstávají v péči naší poradny, ostatní prosíme, aby se obraceli na jinou PPP. Děkujeme za pochopení.

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

Dle novely zákona není poradna povinna vyzývat zákonné zástupce ke kontrolnímu vyšetření při blížícím se konci platnosti zprávy. Doporučujeme hlídat si konce platnosti a objednávat se do poradny v dostatečném předstihu.

KDO JSME? logo01b

Jsme samostatné školské poradenské zařízení pod záštitou ZŠ Žitomířská 885, Český Brod.

Poskytujeme pedagogicko-psychologické služby předškolním dětem, žákům ZŠ, studentům SŠ, jejich rodičům a zákonným zástupcům, pedagogům a školám v Českém Brodě. Služby, které naše poradna zajišťuje, se týkají především psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, poradenství a intervence, nápravné péče a prevence.

Základní péče poradny je poskytována zdarma, částečně hrazené jsou pouze některé nadstandardní služby (skupinové aktivity pro děti či rodiče).

KDY NAVŠTÍVIT PORADNU?

  • máte-li delší dobu pocit (příp. opakovanou zkušenost), že se dítě svými schopnostmi, dovednostmi, citovým prožíváním nebo chováním zřetelně odlišuje od svých vrstevníků
  • u dítěte došlo k významné změně v oblasti schopností, dovedností, citového prožívání nebo chování
  • učitel (příp. i rodič) si je vědom problémů dítěte, ale nezná příčinu těchto obtíží
  • učitel i rodiče vyčerpali své vlastní možnosti řešení, přesto problém přetrvává nebo se dokonce stupňuje
  • učitel nebo rodiče si nejsou svým postupem jisti nebo si na některá řešení netroufají
  • dítě subjektivně vnímá dosavadní pomoc jako nedostatečnou, neuspokojivou

JAK SE K NÁM OBJEDNAT?

O vyšetření žádá rodič či zákonný zástupce nebo zletilý klient. Není třeba doporučení školy či lékaře. Pokud vyšetření iniciuje škola, musí být žádost o vyšetření vždy projednána s rodiči, a na vyšetření objednává dítě zákonný zástupce či v některých případech OSPOD. Návštěvu je nutné předem dohodnout. Možnost objednání telefonicky či e-mailem či osobně v poradně, viz kontakty. 

Co je potřeba sdělit při objednání:

  • základní údaje dítěte (jméno, datum narození, kontaktní adresu…)
  • zda má za sebou nějaké jiné psychologické,  speciálně pedagogické nebo další odborné vyšetření
  • jaký je důvod žádosti o vyšetření