Hlavní stránka

Vítejte na stránkách pedagogicko-psychologické poradny, která vznikla díky projektu “Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod” CZ.1.07/1.1.00/46.0008.

Pozvánka na Den otevřených dvěří

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: od října 2021 je sídlo poradny přesunuto do nově zrekonstruované budovy C na adresu Žižkova 507, Český Brod – naproti 1. stupni ZŠ Žitomířská. Vstup do poradny je prozatím možný spojovacím krčkem, a to průchodem z hlavního vchodu nemocnice budovy A či bočním vchodem do krčku. Poradna se nachází v 2. patře. V budově stále probíhají dokončovací práce, dbejte proto zvýšené opatrnosti.

mapka poradna

OPATŘENÍ BĚHEM VAŠÍ NÁVŠTĚVY PORADNY

Kvůli současným okolnostem se pracovníci poradny budou snažit, aby celkový pobyt v poradně byl pro Vás co nejkratší, přičemž bude ale co nejvíce zachována kvalita našich služeb. Aby Vaše návštěva poradny proběhla bezpečně pro Vás i pro naše pracovníky, věnujte prosím pozornost následujícím opatřením:

 • na vyšetření by mělo dítě dorazit pouze s jedním zákonným zástupcem (prosíme, neberte s sebou sourozence a jiné rodinné příslušníky)
 • každého klienta objednáváme na předem stanovený čas, proto prosíme, abyste na vyšetření přišli načas
 • každá osoba vstupující do prostor poradny musí mít zakrytá ústa a nos DLE AKTUÁLNÍHO VLÁDNÍHO USNESENÍ
 • vybavte prosím děti vlastním penálem s perem, pastelkami a obyčejnou tužkou
 • přineste si prosím vlastní pero k podepisování potřebných dokumentů
 • BĚHEM VYŠETŘENÍ NEBUDE PRO ZÁKONNÉ  ZÁSTUPCE MOŽNÉ POBÝVAT V PROSTORÁCH PORADNY, DĚTI NEBUDOU MÍT PŘÍSTUP DO NAŠÍ HERNY

Detailní informace jsou k dispozici v následujícím odkazu: ochrana_zdravi_spz

POKUD JE DÍTĚ NEMOCNÉ

Jestliže jste s dítětem objednáni na vyšetření do poradny a dítě je nemocné (kašel, rýma, horečka, teplota, doznívající nemoc atp.), prosím, zavolejte nám, najdeme Vám jiný termín. Děti, které nejsou zdravé, nebudou vyšetřeny. Prosím, berte ohledy na ostatní klienty i na naše zaměstnance. Děkujeme za pochopení.

OBJEDNÁVÁNÍ KLIENTŮ: Počítejte prosím s delšími objednacími lhůtami.

Možnost objednávání klientů je vždy v pondělí a středu od 8.00 do 14.00 (nejedná se o časy vyšetření). Telefon naleznete v sekci kontakt. Pokud nebereme telefon, zavoláme Vám zpět, jakmile to bude možné. Upozorňujeme, že objednací lhůty tvoří zpravidla 3 měsíce, doporučujeme objednávat dítě s dostatečným předstihem.

Z kapacitních důvodů nadále trvá, že na nové vyšetření objednáváme pouze děti, které dochází do MŠ či ZŠ v ORP Český Brod, což jsou MŠ a ZŠ v následujících městech a obcích: Břežany II, Český Brod, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany (Bylany), Klučov, Kounice, Poříčany, Přistoupim, Přišimasy, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vitice. Stávající klienti (z jiných měst či obcí) zůstávají v péči naší poradny, ostatní prosíme, aby se obraceli na jinou PPP. Děkujeme za pochopení.

KDO JSME? logo01b

Jsme samostatné školské poradenské zařízení pod záštitou ZŠ Žitomířská 885, Český Brod.

Poskytujeme pedagogicko-psychologické služby předškolním dětem, žákům ZŠ,  jejich rodičům a zákonným zástupcům, pedagogům a školám v Českém Brodě. Služby, které naše poradna zajišťuje, se týkají především psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, poradenství a intervence, nápravné péče a prevence.

Péče poradny je poskytována zdarma.

KDY NAVŠTÍVIT PORADNU?

 • máte-li delší dobu pocit (příp. opakovanou zkušenost), že se dítě svými schopnostmi, dovednostmi, citovým prožíváním nebo chováním zřetelně odlišuje od svých vrstevníků
 • u dítěte došlo k významné změně v oblasti schopností, dovedností, citového prožívání nebo chování
 • učitel (příp. i rodič) si je vědom problémů dítěte, ale nezná příčinu těchto obtíží
 • učitel i rodiče vyčerpali své vlastní možnosti řešení, přesto problém přetrvává nebo se dokonce stupňuje
 • učitel nebo rodiče si nejsou svým postupem jisti nebo si na některá řešení netroufají
 • dítě subjektivně vnímá dosavadní pomoc jako nedostatečnou, neuspokojivou

JAK SE K NÁM OBJEDNAT?

O vyšetření žádá rodič či zákonný zástupce nebo zletilý klient. Není třeba doporučení školy či lékaře. Pokud vyšetření iniciuje škola, musí být žádost o vyšetření vždy projednána s rodiči, a na vyšetření objednává dítě zákonný zástupce či v některých případech OSPOD. Návštěvu je nutné předem dohodnout. Možnost objednání telefonicky či e-mailem či osobně v poradně, viz kontakty. 

Co je potřeba sdělit při objednání:

 • základní údaje dítěte (jméno, datum narození, kontaktní adresu…)
 • zda má za sebou nějaké jiné psychologické,  speciálně pedagogické nebo další odborné vyšetření
 • jaký je důvod žádosti o vyšetření